1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1.1. PIERWSZE LOGOWANIE

Aby zalogować się po raz pierwszy do INTERNETOWEGO CENTRUM ABONENTA

 • kliknij UTWÓRZ KONTO
 • po pojawieniu się EKRANU PIERWSZEGO LOGOWANIA
  • wpisz Twój numer PESEL. Jeśli podpisałeś umowę na firmę, zaznacz pole FIRMA i wpisz numer NIP (ciąg 10 cyfr bez spacji i innych znaków specjalnych)
  • w polu NUMER ABONENTA wpisz Twój numer Abonenta
   (ciąg sześciu lub siedmiu cyfr, numer ten znajdziesz na rachunku za abonament lub na umowie o abonament)
   np. numer Abonenta to: 1234567-01. Aby zalogować się do systemu wpisujesz: 1234567
  • w polu AKTUALNY ADRES E-MAIL wpisz adres, dzięki któremu będziemy z Tobą w kontakcie
  • następnie ustal i wpisz swoje indywidualne HASŁO (hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, lecz nie więcej niż 30, w tym co najmniej 2 cyfry; w haśle możesz łączyć małe i duże litery, nie używaj natomiast znaków specjalnych)
  • w polu POWTÓRZ HASŁO wpisz ponownie swoje hasło.
  • potwierdź zgodę na otrzymywanie od CYFRY+ informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail lub zostaw pole wyboru bez zaznaczenia
  • zapoznaj się z regulaminem korzystania z ICA
  • kliknij UTWÓRZ KONTO

UWAGA! Swoje indywidualne HASŁO zachowaj w tajemnicy.
Zadbaj, aby nikt niepowołany nie miał do niego dostępu.

1.2. ZAPOMNIAŁEM HASŁA/CHCĘ ZMIENIĆ HASŁO

 • kliknij ZAPOMNIAŁEM HASŁA
 • po pojawieniu się EKRANU PIERWSZEGO LOGOWANIA wykonaj wszystkie kroki opisane w punkcie 1.1.

2. PRZEZNACZENIE SERWISU ICA

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Abonentów, którzy regulują opłaty z tytułu zawartej Umowy o Abonament inaczej niż w systemie pre-paid oraz dla Abonentów Umowy o Multipakiet i Abonentów Umowy CYFRA+ DSL.
Nie jest dostępny dla Abonentów, których Umowa o Abonament, Umowa o Multipakiet lub Umowa CYFRA+ DSL wygasła.

3. ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU ICA

W przypadku pięciokrotnego, błędnego wprowadzenia danych do ekranu logowania lub kilkudziesięciokrotnego kliknięcia w jedną stronę, dostęp do serwisu ICA zostaje zablokowany. Przywrócenie dostępu do serwisu nastąpi po upływie 24 godzin.

4. INFORMACJE OGÓLNE

4.1 KOMUNIKATY

"Proszę wypełnić to pole" oznacza że nie wpisałeś w jedno z wymaganych pól żadnych danych.
Pola wymagane to: PESEL (NIP), Numer Abonenta, Hasło, Powtórz hasło i Zapoznałem się z regulaminem.

NASZA RADA: Po kliknięciu "OK" migający kursor pojawi się w polu, którego nie wypełniłeś.

Wpisz brakujące dane.

"Wprowadzona wartość jest za krótka. Długość powinna być co najmniej X" - oznacza że wpisałeś niepełny numer Abonenta, numer PESEL (NIP) lub podałeś zbyt krótkie hasło.

NASZA RADA: Po kliknięciu "OK" podświetlone zostanie pole, w którym wpisałeś za mało znaków. Wpisz jeszcze raz poprawne dane zgodnie z wyświetlonym komunikatem.
Komunikat ten może również pojawić się jeśli jesteś użytkownikiem karty pre-paid - nie posiadasz wtedy praw dostępu do serwisu ICA.

"Potwierdzenie hasła różni się od hasła w pierwszym polu" - oznacza że pomyliłeś się powtarzając hasło.

NASZA RADA: Po kliknięciu "OK" powtórz swoje hasło. Pamiętaj, aby było ono identyczne z tym, które wpisałeś w pole HASŁO.

"Wprowadź liczbę całkowitą" - oznacza, że w polach Numer Abonenta lub PESEL (NIP) wpisałeś znak nie będący cyfrą.

NASZA RADA: Po kliknięciu "OK" podświetlone zostanie pole, w którym popełniłeś błąd.
Wpisz jeszcze raz poprawne dane tj. ciąg cyfr odpowiedni dla numeru Abonenta lub numeru PESEL (NIP).

"Podałeś błędny PESEL lub numer Abonenta." - informacja ta dotyczy m.in. użytkowników kart pre-paid, Abonentów CANAL+ analogowego lub Abonentów CYFRY+, których umowa została rozwiązana. Jeśli jesteś użytkownikiem karty pre-paid, Abonentem CANAL+ analogowego lub byłym Abonentem CYFRY+ (rozwiązałeś Umowę o Abonament) - nie posiadasz praw dostępu do serwisu ICA.
Komunikat ten pojawia się również wtedy, gdy popełniłeś błąd wpisując numer PESEL (NIP) lub numer Abonenta w trakcie pierwszego logowania.
NASZA RADA: W takiej sytuacji, sprawdź numer PESEL (NIP) lub numer Abonenta i wpisz je ponownie. W razie problemu z zalogowaniem skontaktuj się z Centrum Telefonicznym Abonenta.

"Niepoprawny numer PESEL (NIP) lub hasło" - Komunikat ten pojawia się wtedy, gdy popełniłeś błąd wpisując numer PESEL (NIP) lub hasło podczas logowania.

NASZA RADA: W takiej sytuacji, sprawdź numer PESEL (NIP) lub numer Abonenta i wpisz je ponownie. W razie problemu z zalogowaniem skontaktuj się z Centrum Telefonicznym Abonenta.

4.2 ZAKOŃCZENIE PRAC W ICA

W celu zakończenia prac w ICA i bezpiecznego opuszczenia serwisu wystarczy zamknąć przeglądarkę (przynajmniej okna w których jest otwarte ICA)
lub kliknij klawisz WYJŚCIE znajdujący się w menu po lewej stronie.

5. WYMAGANIA SPRZĘTOWE / PROGRAMOWE

Aby korzystać z INTERNETOWEGO CENTRUM ABONENTA polecamy używanie przeglądarki z obsługą ramek oraz języka JavaScript.
Zalecamy program Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox, do pobrania z:

http://www.microsoft.com/windows/ie/
http://www.mozilla.com/pl/firefox/

Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Aby pobrać bezpłatną, polską wersję tego programu, kliknij na link poniżej:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html

Strony najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768.